neděle 1. prosince 2013

Přesun do Playa del Carmen

Včera jsem se ráno sbalila a místo na Isla mujeres zamířila na Playa del Carmen, kde jsem byla v kontaktu se dvĕma majiteli hostalu na možné dobrovolnické práce. Kluci v hostalu ve Valladolidu mi doporučili hostal Rio Playa jako ten nejlepší, tak jsem jako první zamířila tam. Vedoucí Marcelo tam ale nebyl, že prý dorazí dnes, tak jsem se ubytovala a šla se představit do hostalu Che, se kterým jsem byla v kontaktu již delší dobu. Hnednjsem zalitovala, že jsem nešla nejdřiv tam. Atmosféra byla řatelštĕjší a určitĕ bych mĕla šanci se vyspat. Dnešní noc byla totiž peklo. Nejen, že přímo pod hostelem stojí nĕkolik barů a hudba hrála na plné pecky až do brzkých ranních hodin, ale ani osazenstvo hostalu nebralo moc ohled na ty, co by chtĕli spát. K tomu tu nemají žádný chill-out koutek.
Takže jsem si šla večer zamluvit ubytování na další noc do hostalu Che. A doufám, že se dnes již nĕjak vyřeší otázka dobrovolnické práce. Jinak se sbalím a zkusí štĕstí na Isla Mujeres, kde to není tak narváno turisty.
Playa del Carmen mĕ totiž na první pohled zklamala. Možná kdysi to mohlo byt fajn misto, ale bĕhem posledních let se tu počet obyvatel zdvojnásobil na sto tisíc a převažuje tu konzumní typ turismu zamĕřený především na divoké party. Hlavní 5.avenida je plná obchodů se suvenýry, oblečením a restaurací. Moře má sice nádherné barvy, ale tak nĕjak mi tu chybí ten pocit ráje.
Tak se nachám překvapit dneškem.
Žádné komentáře:

Okomentovat